• Inici
  • Societat
  • Des de fa dos anys no es registren pel SINAC els sulfats que conté l'aigua potable per a consum humà

Des de fa dos anys no es registren pel SINAC els sulfats que conté l'aigua potable per a consum humà

| Eduard Garcia Molina | Societat
Des de fa dos anys no es registren pel SINAC els sulfats que conté l'aigua potable per a consum humà

Font: Pixabay

Com és sabut un dels principals elements per a que es done la vida és l’aigua, sempre conegut com un bé escàs. A Biar el subministrament de l’aigua potable per a consum humà i altres menesters no ha estat exempt de polèmica, des de la seua privatització allà per l’any 1995, amb contractes amb una durada de dues dècades amb empreses privades, com es té en l’actualitat.

Tot i això s’ha anat produint un progressiu empitjorament de la qualitat de l’aigua al poble, i així ho reflectia un informe* realitzat per la Diputació d’Alacant fa ja 14 anys, en 2007, on entre altres s’indicava que “[...] es pot observar una certa evolució cap a l’empitjorament de les aigües. Sobre tot ve indicada per l’augment de la conductivitat hidràulica, en gran mesura substituïts per l’augment del contingut en sulfats. Com ja s’ha indicat, les aigües d’este sondeig juntament al del “Pou Àngels” són els de pitjor qualitat dels aqüífers carbonatats cretacis o juràssics”, en relació a l’aqüífer de Cabranta, d’on s’alimenten els dos pous realitzats a Biar.

Sense informes a la web del SINAC des de 2019

Com és sabut la localitat es basteix actualment de l’extracció de dos pous d’aigua: el del Perino, aigua de bona qualitat però amb un cabal insuficient, i el pou dels Àngels, aigua de pitjor qualitat però amb un cabal suficient. Després de l’extracció l’aigua es condueix amb canalitzacions fins als dipòsits situats a les immediacions del santuari de la Mare de Déu i des d’allà es distribueix a les cases i empreses de Biar. La funció dels grans dipòsits amb una capacitat de 1.500 i 3.000 m3, també és mesclar les aigües per a que el resultat final siga apta per al consum humà i millorar la qualitat de l’aigua que ix del pou dels Àngels. Cal recordar que en desembre de l’any passat el dipòsit situat en les immediacions del santuari de la Mare de Déu va estar sotmés a reparacions per un gran clivell que havia aparegut. Pel que fa als pous, altres actuacions han sigut també la licitació en agost de 2018 del canvi del grup d'electrobomba en el pou dels Àngels.

Tot i que el pou dels Àngels és una infraestructura més nova, no passa així amb el del Perino, que és més antic i podrien derivar-se més problemes en el seu manteniment. Si bé és cert que isca d’on isca l’aigua el mes d’agost de 2019 va ser l’última ocasió en què s’enviaren apareixen les dades sobre els sulfats a l’aigua al SINAC –Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum-, organisme estatal que controla la qualitat de l’aigua per a consum humà i que és depenent directament del Ministeri de Sanitat. Amb estos informes que s’envien al SINAC es verifica que l’aigua és apta per al consum mensualment, com figura en la web oficial (http://sinac.sanidad.gob.es/), un fet que sí que actualitzen altres localitats veïnes i que també recull la web de l’institut. Entre altres s’analitzen elements com ara el manganés, el ferro, l’alumini o el clor.

Tot i l’obligació d’enviar els anàlisis puntualment a l’organisme oficial, en el cas de la nostra localitat este fet no està reflectit a la web des de fa anys, a més a més precisament l’element com són els sulfats, que precisament en l’informe de 2007* de la Diputació d’Alacant s’indicava de forma preocupant l’augment dels sulfats pel progressiu empitjorament de l’aigua.

170

L'última vegada que es va informar sobre els sulfats es remonta a agost de 2019

Resposta des del consistori local

Pel que fa a esta qüestió, des de l'Ajuntament de Biar s'ha volgut confirmar que efectivament sí que s'envien les dades a l'organisme oficial, un fet que es fa des del laboratori que ha de prendre les mostres per analitzar-les, i que en tot cas s'ha consultat amb l'empresa que actualment basteix el servei d'aigua potable per saber per quin motiu no s'estan actualitzant les dades en la web de l'organisme oficial, tot indicant que és una informació que sí que es proporciona a Salut Pública. També recordant que gràcies a este tipus d'anàlisi s'ha pogut detectar els nivells de la malaltia de la Covid 19 per ajudar en el seu control a la població, en tot cas es conclou que sembla que podria ser un error a l'hora d'identificar a la població quan s'han enviat les dades.

Buscant alternatives

Com s’ha indicat, ve de lluny l’informe de la Diputació d’Alacant (2007) on es recomanava buscar alternatives per a l’abastiment d’aigua de Biar. Altres informes també més recents, com ara en 2016 on en les immediacions de la part de darrere de l’alberg de Biar es recomanava per part dels tècnics com a punt idoni de perforació per aconseguir el tercer pou que Biar necessitaria per bastir-se d’aigua, si bé és cert que un any després (2017) i per motius desconeguts, una empresa privada situava eixe punt uns kilòmetres més amunt, a prop de les faldes del Reconco.

171

Algunes localitats pròximes com Banyeres de Mariola informen de forma més puntual

Prospeccions en el camí de la Marcota

Cal recordar que la búsqueda del punt idoni per realitzar el tercer pou que la localitat necessitaria per no tindre problemes en l’abastiment d’aigua per a consum humà ve de lluny, i cal recordar la paralització realitzada en les immediacions de l’ermita de Sant Ramon en juny de 2019, quan en lloc de realitzar-se en terreny municipal es va realitzar en la parcel·la d’un particular amb queixes incloses per part d’entitats i persones preocupades per la preservació del patrimoni cultural, que d’altra banda té protecció, com és sabut.

Si bé és cert que amb una inversió de la Diputació d’Alacant, s’estan realitzant prospeccions en les immediacions del camí de la Marcota amb un resultat de moment esperançador. Si bé és cert que l’execució del pou per un valor de 600.000 € no seria la institució provincial qui s’hauria d’encarregar, sinó l’empresa concessionària del servei d’aigua potable, Sacyr, com figura en el plec de condicions al qual va optar l’empresa privada juntament amb altres per fer-se amb el contracte per vint anys prorrogables a cinc més.

Queixes en el rebut de l’aigua

Com sabem amb la nova regulació marcada per la Unió Europea sobre el preu i els trams de la llum, la factura s’ha convertit en un nou mal de cap per a ciutadania i administracions. Si bé és cert que a Biar ja han sigut algunes persones que a través de registre municipal han mostrat la seua disconformitat pel preu de l’aigua a Biar.

Ja que l’empresa concessionària, i segons el contracte, no pot pujar el preu de l’aigua potable més d’1% a l’any, tot i això els veïns han pogut detectar pujades d’un euro mensual, que faria que a final d’any es paguen 12 € més a l’any del que venia pagant-se, superant així eixe 1% al que tindria dret de pujada l’empresa subministradora.

Si bé és cert que alguns veïns alerten que pensen que l’empresa s’escudarà en el canvi de comptadors, que s’han modificat de 13 mm a 15 mm, tot i que per llei no és possible aplicar una pujada per este motiu, ja que ha de ser l’empresa que subministra el servei qui s’encarrega de fer-ho sense augmentar el preu de la factura.

Canvi dels contadors de més de 12 anys

Cal tindre en compte que és cert que hi ha una ORDRE MINISTERIAL ICT/155/202, 7 DE Febrer que obliga a canviar els contadors de més de 12 anys, actualment en el rebut de l'aigua ja es paga per este concepte fix, que és QUOTA DE SERVICI D'AIGUA. La tarifa vigent per a esta quota està publicada en el DOCV 7204, 31-01-2014 i és la que s'aplica en els rebuts, per a canviar-la s'ha d'aprovar per tant, prèviament. La tarifa esmentada és de 2'37 €/mes per al contador de 13 mm (en el rebut cal multiplicar-ho per tres mesos i apareix la suma 7'11 €), i de 3'56 €/mes per al contador de 15 mm (10'68 € cada rebut de tres mesos). Cal tindre en compte que si a Biar hi ha uns 2.777 contadors són (o eren) de 13 mm i sols 3 són de 15 mm, el canvi del diàmetre de contadors no estaria justificat, sols s'entendria que es canvia amb una finalitat recaudatòria a costa del consumidor. A més a més si parlem d'un contracte el del subministrament d'aigua que si es canvia de forma unilateral en algun aspecte, s'hauria de comunicar. Així mateix tampoc no s'entén des del punt de vista ecològic que es pose un contador de més diàmetre que afavorisca el major consum d'aigua.

*2007. Estudi realitzat per la Diputació d'Alacant 0.ACTUALIZACION Y MEJORA CONOCIMIENTO HIDROGEOLOGICO ALICANTE. Pàgina 91.

L'article té 708 lectures

(Aquesta informació es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).