Imprimir aquesta pàgina

La nova ubicació del Palau de Justícia de Villena enfronta a PP i PSOE en el ple ordinari de febrer

El plenari es va realitzar de forma telemàtica El plenari es va realitzar de forma telemàtica

El passat dijous 25 de febrer va tindre lloc la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de Biar, on a banda de l'aprovació de les actes per part dels membres de la Corporació Municipal, es va donar pas a la lectura dels decrets i informes d'alcaldia, entre altres es va felicitar al poble per part de l'alcaldessa pel descens en els contagis de la Covid-19, tot i això va recordar que cal tindre molta precaució perquè encara viu el virus entre nosaltres.

EnVídeo

Punxeu si voleu veure el vídeo de Canal 3 TV Biar

Sobre el Pla Resistir de la Generalitat que es posarà en marxa en breu. No hi ha més anuncis i decrets d'Alcaldia, posat que sols han passat dues setmanes des de l'últim plenari.

Suspensió taxes i ampliació de les terrasses per a l'hosteleria

S'aprova la modificació de la taxa que han de pagar des del sector de l'hostaleria per tal de traure taules i cadires i ocupar la via pública per tal de servir en les terrasses. Com de moment la Generalitat Valenciana no autoritza a consumir dins dels locals, sols en les terrasses, des de l'Ajuntament no es cobra la taxa en 2021 i a ampliar les terrasses per preservar la distància de seguretat.

Per part del Grup Socialista i en veu de la seua portaveu, Asun Gregori, es va recordar el dret al descans del veïnat i a que tot el veïnat i negocis puguen exercir la seua llibertat i no tindre molèsties per aquesta ampliació. L'edil va sol·licitar que per part de la Policia Local se'ls done per escrit als negocis d'hostaleria el número de taules, que ha de ser el mateix i que se senyalitzen els límits, així com els horaris.

Reconeixement d'especial interés d'obra i bonificació al seu inici

Se sol·licita la bonificació del 50% per a obres realitzades al casc antic de Biar, una bonificació reconeguda, tot i que abans era automàtica però per tal que tinga un empar legal s'ha d'aprovar per plenari. Es considera d'especial interés per al municipi per tal que tinga aquest aixopluc legal, tot i que ha d'aprovar-ho el plenari municipal.

Bonificació de l'impost d'activitats econòmiques

Per la creació d'ocupació estable a jornada completa per part d'una empresa local es bonifica aquest impost d'activitats econòmiques, una bonificació -del 25%- que es va aprovar per part del ple mesos arrere, de forma excepcional per al 2021. El punt s'aprova per unanimitat dels tres grups de la Corporació Municipal.

Aprovació de la taxa reguladora per prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics

S'introdueix una taxa per als punts de recàrrega, de moment el consum no s'ha pagat. Ve a costar uns 3.000 € anuals per a l'Ajuntament, també s'instaurarà una aplicació i s'ampliarà en un punt de recàrrega al poble. La taxa serà de 0'17 per Kw/hora. Després d'un temps prudencial ara s'instaura aquesta taxa, ja que era totalment gratuïta la recàrrega. El punt s'aprova per unanimitat.

Contractació de l'Obra d'adeqüació i ampliació del CEIP (Pla Edificant)

Un nou tràmit per a tirar avant el Pla Edificant al municipi de Biar, per part de l'alcaldessa es comenta que s'espera que els tràmits vagen el més ràpid possible i entre altres que es tinga en compte fer les obres fora del període lectiu. Es tracta de licitar les obres per tal que l'empresa que puga ser més beneficiosa per a l'administració se'n faça càrrec. Per part del Grup Socialista s'aplaudeix la gestió del govern de la Generalitat i recorda que és un projecte que ve de la legislatura passada. Per part de Compromís també se celebra que comencen les obres en breu, el punt s'aprova per unanimitat.

Declaració d'Interés especial històric artístic i bonificació a l'inici d'obra

El punt s'aprova per unanimitat dels tres grups de la Corporació, es tracta del mateix tema que es tracta en el tercert punt del plenari.

Moció del Grup Popular per sol·licitar a Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que es replantege la ubicació del nou Palau de Justícia de Villena

Per part del Grup del PP s'aprova aquesta moció -únicament amb els seus vots- per mostrar el desacord de la proposta d'ubicació a les immediacions del parc de bombers de Villena. Segons els conservadors, la ubicació creada és on abans se puga construir el Palau de Justícia, una moció que s'ha presentat en altres municipis com ara La Canyada. S'assenyala una falta de consens, i que es tracta d'una barriada "marginal", on no hi ha la suficient seguretat ciutadana i està allunyada del nucli urbà de Villena. Per part de José Luís Valdés es va defensar la moció afirmant que per part de tots els treballadors del Palau de Justícia no s'aprova la nova ubicació.

Des de l'oposició, Asun Gregori va titllar la moció "d'hipòcrita i oportunista", i que la política d'ubicació dels jutjats quan estava el PP a la Generalitat era fer els jutjats en zones degradades de les ciutats per poder-los recuperar, enumerant els exemples d'Alcoi, Elx, o Alacant. Fins i tot, l'edil socialista va denunciar que la proposta tenia un "tufo a racisme, i sobretot a classisme". Gregori va recordar que al Palau de Justícia de Villena poques voltes hauran d'anar els veïns i veïnes de Biar "a no ser que siguen delinqüents, ja que en eixe cas el visitaran sovint".

Per part de Compromís, la portaveu accidental Tere Román, en substitució del seu company Joan Lluís Escoda, va afirmar que era qüestió dels tècnics tot i que van creure que seria positiu que estiguera al nucli urbà, avançant el seu vot favorable. Després d'un torn de rèplica es va votar la moció que va eixir avant gràcies als vots del PP, tot i el vot en contra del PSPV-PSOE i Compromís.

Moció 8 de març

Segons s'explica per part de José Luís Valdés, s'aprova la moció -que ve de la FVMP a l'igual que altres anys- que visualitza els problemes que pateixen les dones, tot i això la igualtat real i efectiva encara no es dóna a la nostra societat. A nivell laboral, retributiu, en la conciliació de la vida familiar i laboral, etc... posant l'èmfasi en que la pitjor cara de la pandèmia és per a les dones, que empitjora la seua situació, especialment a les més vulnerables. També reconeixent el treball de les dones, que han sigut la majoria sanitàries en el combat contra la pandèmia.

Per la seua banda Asun Gregori es va recordar l'incendi de la fàbrica Triangle Shirtwaist a Nova York el 25 de març de 1911 on 123 dones joves trobaren la mort a causa de l'incendi, els propietaris tancaren totes les eixides per tal que no pogueres escapar -pràctica habitual en l'època per evitar robatoris- per la qual se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora, quan demanaven millores laborals per millorar la seua situació. Gregori va denunciar la desocupació i pobresa que pateixen especialment les dones en l'actualitat i a causa en part de la crisi sanitària que ho ha empitjorat.

Pel Grup de Compromís, el seu portaveu Joan Lluís Escoda va demanar que no "es cremaren paraules", i que seria estrany no denunciar la discriminació per raó de gènere per part de tots els grups municipals. Així com va demanar que l'Ajuntament de Biar es declare com "àmpliament feminista" i el treball de totes les administracions "que no queden sols en un paper". La moció s'aprova per unanimitat dels tres grups.

Precs i preguntes

PSPV-PSOE

Sobre la compatibilitat d'un funcionari s'està estudiant per part de l'Ajuntament per seguir al que marca la llei, segons l'alcaldessa. Per part de la renúncia del secretari de l'Ajuntament, s'afirma que sí, que s'està treballant per cobrir la plaça. Sobre la cobertura d'un funcionari que s'ha jubilat, de moment es respon que no es cobrirà perquè ha de passar un temps i reorganitzar les places. Sobre els escrits remesos en castellà al president de les Corts i de la Generalitat, que segons la primera edil els escrits també estaven en castellà enviats per part de l'anterior alcalde Julio Sanjuán, també afirmant que el castellà és cooficial per part de la primera edil Magdalena Martínez.

Sobre la senyalització de carrers que està canviant-se segons el possible, segons Pepe Soler i els actes de festes estan tots suspesos. Sobre una factura de 1.800 € de l'Associació de Castells i Palaus d'Espanya segons Roberto Díez es comenta que era una partida perquè s'elabora el pressupost abans d'acabar l'any, i es va fer un acta de no conformitat, que de moment Biar no s'integra en l'associació, per la situació sanitària [al ser més complicat visitar el poble], la factura no s'ha pagat. Sobre unes consumicions fetes un diumenge i pagat per l'Ajuntament se li respon a Asun Gregori que no s'ha localitzat la factura, queda pendent per al proper plenari la resposta.

Compromís

Sobre l'oficialitat del WhatsApp de Línia Verda es comenta per part de l'alcaldessa que una vegada solucionat el problema s'esborrarà i que es compleix amb la Llei de Protecció de Dades, sobre per què no s'envien les actes en valencià, es comenta que no s'estava al corrent, i que a partir d'ara es farà en valencià també. Pel tema dels locals de joves si s'estava controlant, que s'han posat sancions -abans d'advertir les actituds que no compleixen amb les normes sanitàries-. Sobre les factures pel gabinet de premsa, que els primers mesos no s'ha tingut en compte però que després s'ha contractat, i que és una persona de Biar que ho està fent de forma externa. Ara puja a 400 € mensuals pel tema de gabinet de premsa i portar xarxes socials. Pel que fa al llibre de festes per part de Pepe Soler, s'agraeix la suggerència, tot i això es comenta que ja té un contingut més ampli, ja que es suggeria des de Compromís que el llibre tinguera "un contingut més ampli i no només de festes".

Preguntes del ple del mes de febrer

PSPV-PSOE

Entre altres assumptes es va preguntar sobre una concessió a un particular en l'hostaleria si es canviarà el contracte ja que és una concessió municipal perquè estava tancat per les restriccions. Sobre l'estat d'algunes lluminàries al poble que no funcionen i no s'han reparat. Sobre la no cessió de la Casa de Cultura per fer una assemblea per part d'una associació local, però se li respon que "són dies de vacances per a tots" per ser Setmana Santa, segons Gregori algun empleat de l'Ajuntament podria obrir al no ser un horari intempestiu. Sobre la neteja d'alguns carrers, demanant el plàning d'actuacions fetes i les previstes, sobre el mal ús dels continguts marrons (brossa orgànica) per algunes persones. Respecte als cucs de la processionària en llocs d'utilitat municipal, sobre les mesures que es prendran, ja que Gregori va afirmar que el PP "té molta afició a tallar pins i no és la solució". En quina situació està l'hotel Vila de Biar i el parc fotovoltaic que s'havia d'ubicar a Biar, i quins plans d'execució de plantes fotovoltaiques hi ha al poble, així com el manteniment dels contenidors soterrats i la neteja d'alguns carrers. Segons Gregori s'han assabentat "per la premsa" que va a canviar-se el rellotge del campanar, que es volen desfer d'un mecanisme de 1845, però que no s'ha portat a participació ciutadana ni apareix al Pressupost Municipal. Sobre la no realització de cap activitat pel Dia de l'Arbre, si se pensa fer alguna activitat.

També es va preguntar sobre l'adaptació a Biar del Pla Resistir de la Generalitat, afirmant que ja es podria haver posat en marxa a Biar amb les bases aprovades i donant un termini perquè tal que les empreses afectades puguen presentar les seues demandes. Segons l'alcaldessa que sí va respondre a aquesta qüestió es va dir que les bases sí que estan fetes, i que es farà un plenari extraordinari per aprovar-les, tot i que segons el secretari encara no es poden traure, que estan els tràmits fets.

Compromís

Entre altres per què no s'ha celebrat el Dia de la Llengua materna. Sobre la ornamentació de la rotonda de l'Hiperber, suggerint que es podria fer un homenatge a la gent que feia tella a Castella, emigraven. Segons l'alcaldessa es posarà l'escut del poble, seran uns 3x2 metres. Demanant la utilització del llenguatge inclusiu. Sobre una persona acomiadada en un pla d'ocupació i no està conforme. També es va preguntar pels cursos de l'EPA i valencià, pel seu desenvolupament per la pandèmia. Si es proposa peatonalitzar algun carrer ni que siga els caps de setmana, en part les terrasses dels bars ocuparan més, per la reclamació d'una plataforma per convertir l'hotel com a centre de majors. Sobre si es farà alguna acció pel 8 de Març. I sobre si es planteja traslladar l'Ajuntament per fer-lo accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Es va acomiadar i agrair la labor del secretari de l'Ajuntament que complirà la seua funció al municipi de Salines.

(Esta notícia que llegiu es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en esta pàgina).

Mitjà

Articles relacionats (per etiqueta)