Magdalena Martínez: "Ha sigut una legislatura molt diferent en gestió i necessitem que hi haja un canvi ja"

Moment de l'entrevista al Parc del Plàtan amb la Candidata a l'alcaldia del Partit Popular (PP), Magdalena Martínez Moment de l'entrevista al Parc del Plàtan amb la Candidata a l'alcaldia del Partit Popular (PP), Magdalena Martínez

Amb motiu de les eleccions locals oferim una entrevista amb cada u dels candidats i candidates a l'Alcaldia que es presenten a estes eleccions locals. Com a novetat les formacions polítiques tenen l'opció de que al candidat o candidata l'acompanyaren els membres de la llista de les eleccions.

Quina valoració de la legislatura es fa des del Partit Popular?

Prou nefasta a ulls del Partit Popular, d'acord a la situació del poble, sols cal mirar el nostre voltant, és prou penós vore la situació que tenim. A nivell d'obres l'unic que s'ha fet ha sigut executar les obres que teníem nosaltres demanades al final de la legislatura i que s'han executat en esta. Per exemple el camí del Camp de Mirra a Biar, l'obra de la Torreta que encara està per acabar que en quatre anys no s'ha finalitzat, també una pista de pàdel que també es va fer, l'última obra de pavimentació de les voreres de l'avinguda d'Alacant que també era una subvenció nostra. Vull dir que el que s'ha fet ha sigut amb subvencions que teníem demanades a Diputació i que s'han executat ara.

També ha sigut prou nefast el tema de la gestió: a nivell econòmic s'ha gastat molt, especialment en les partides de cultura i festes són les que més han incrementat, de fet també ha sigut prou deplorable econòmicament parlant, perquè en dos ocasions ens hem excedit en la regla del gasto, i hem hagut de fer a l'any següent un pla econòmic financer que ens obliga la llei per a regularitzar la situació, per tant el que ens havíem passat l'any anterior ho hem hagut de retallar a l'any següent, això ho han fet dos voltes en esta legislatura a pesar que nosaltres hem estat insistint de que s'estava passant del gasto i que hi ha una Llei d'estabilitat pressupostària i la regla del gasto que no ens deixa passar, i en canvi ens ho hem saltat.

Després també han hagut moltes queixes de veïns que han anat a l'Ajuntament a parlar de problemes i ningú no els ha atés, problemes de neteja, urbanisme, amb les associacions... hem perdut events molt importants com el de la BTT, que això econòmicament suposa per al poble un ingrés molt fort a nivell de restauració, de bars... i això gràcies al treball de l'equip de govern s'ha perdut totalment. Al principi de la legislatura l'equip de govern i el senyor alcalde van dir que volien començar per la transparència, la participació, la indústria, el turisme i els assumptes socials... transparència a on? ni tan sols que els plens que abans se televisaven es van deixar de televisiar i ara a última hora hem aconseguit que es tornaren a fer per a que la gent estiguera enterada, transparència tampoc ha hagut, començant perquè a l'oposició no se'ns ha donat informació ni se'ns ha reunit, fins i tot havent-ho demanat pels causes legals i per registre o en persona se'ns negat informació sobre el contracte de l'aigua, que és el més important que té l'Ajuntament en estos moments i se'ns ha negat, hem tingut la informació que ens tocava per ple, no se'ns ha fet cap reunió, sempre que les demanem ni es fan ni se'ns conta, és a dir, que eixa apariència que ells han anat venent al principi de legislatura ha brillat per la seua absència totalment.

També han parlat de participació, el Consell de Participació que tant deien el van convocar una volta a l'any amb presses i carreres i a dos dies sense que realment les associacions pugueren informar-se. Han parlat també d'indústria, què han fet amb la indústria, si les subvencions que hi havien per al polígon no es va executar la de l'any passat i la d'enguany vore'm a vore què és el que passa... vull dir, no hi ha subvencions per a la indústria, no se'ls ha facilitat res, no han vingut noves indústries a implantar-se en el nostre poble. El turisme? exactament igual, també han parlat molt i en canvi s'han tancat hotels, s'han tancat restaurants, s'han tancat bars. De què ens serveix que se'n vagen a una fira a Bilbao o a Barcelona a promocionar el turisme? si quan ve a Biar el turista no té ni on anar a dinar, ni on gitar-se, ni on fer-se una cervesa, vull dir que són situacions que si no fomentem això el mateix ens dóna que ho venguen molt. També van vendre que anaven a municipalitzar servicis per a donar faena a la gent, quina mucipalització ha hi hagut en este poble? L'única municipalització ha sigut la de la contractació dels conserges per a la piscina que són escassament dos mesos, la resta s'ha esternalitzat tot. Tenim un arquitecte, un ingenyer... en canvi se contracten empreses externes, i es contracten empreses que controlen l'empresa que porta el control de l'aigua, és a dir, està externalitzant-se els pleis dels advocats... quan tenim Diputació que també es de bades. Amb el qual quina municipalització hi ha? hi ha més externalització de servicis que l'Ajuntament necessita que quan estàvem nosaltres, perquè els recursos que tenim no estan explotant-se.

Des d'un principi hem dit que no hi ha un equip de govern que gestionara el poble, la gestió ha sigut nefasta, hi ha tres partits, ha hi hagut un tripartit, cada u tenia la seua regidoria i s'encarregava d'això sense tindre en compte res i sense tindre en compte els problemes i necessitats dels ciutadans. De fet han anat moltes voltes a parlar en l'Ajuntament i no sabien amb qui havien de parlar o es trobaven les portes tancades que no hi havia ningú. Aleshores també a nivell de subvencions van anar en contra de la Diputació, nosaltres vam presentar una moció per a defendre les diputacions en un determinant moment que hi havia un moment que volien que desaparegueren i el Partit Socialista va ser el primer que va dir que no la recolzava, ells van votar en contra, en canvi sí que demanen subvencions a la Diputació, i la Diputació està per ajudar als pobles menuts i en esta legislatura ens ha donat dos milions sis-cents huitanta-quatre mil euros que són uns ingressos molt importants per a les necessitats del poble.

Entenem que ha sigut una legislatura molt diferent en gestió i que necessitem que hi haja un canvi ja.

Quins són els principals eixos del programa electoral del Partit Popular?

Per exemple en bonificacions a nivell d'impostos, presentem una bonificació en l'IBI sobretot per a l'adquisició de primera vivenda per a gent jove, per a la gent que aposta en casa per les energies renovables per a autoconsum, també anem a incentivar que es puguen obrir comerços, bars, restaurants, tot el que és hosteleria facilitar i reduir les taxes. I en la indústria bonificar-los l'IAE per a aquelles indústries que conseguisquen contractar personal fix que hui en dia vinguen i a l'hora d'implantar-se. També apostem per les infraestructures, hi ha moltíssima carrers que estan per arreglar, tant de voreres, com asfaltat, adoquinat, cal pegar una repassadeta a eixos carrers. En la zona del Plàtano que estam ara, en la part baixa es fan molts events i sí que faria falta un arreglo i ja que hi ha esdeveniments que es fan allí caldria arreglar eixa zona per a que es puguen fer. 

Nosaltres en la passada legislatura vam apostar pels contenidors soterrats, i el reciclatge, ens falten contenidors, apostem per posar-ne més i per l'arreglo de sendes i de rambles, netejar-les perquè en estos dies passats ha plogut molt i arrossega molta pluja, cal tindre-les netes. Pel tema de les sendes també perquè hi ha molta gent a Biar que camina i no només de Biar, sinó de fora que venen per turisme i necessiten que estiguen en condicions. 

Pel que fa a educació estem al costat dels pares, estan demanant una escola matinera per a poder adaptar-se i conciliar la vida familiar i la vida laboral. Apostem per estar al seu costat i facilitar quan no hi ha cole que puguen tindre eixes escoletes. 

Pel que fa a patrimoni i urbanisme ja vam estar per la labor de restaurar i mantindre el nostre patrimoni, per exemple el castell, la portada de l'església que enguany és el 500 aniversari també. Continuarem eixe manteniment o restauració en tots els edificis: en les ermites, en el castell, en la casa Marco, mantindre la restauració. Tenim un patrimoni molt gran i important al poble i debem de mantindre'l poqueta a poquet perquè és molt gran i cal anar pas a pas.

En la indústria i el comerç sobretot facilitar la implantació a l'hora de fer la documentació per l'ajuntament, baixar les taxes per a que puguen implantar-se perquè últimament veiem que cada volta estan tancant-se més. Per a la indústria fa falta que una part de l'aigua de rec vaja a la indústria, que siga més barata i no encarisca els productes. 

Pel que fa a agricultura ens estan reclamant l'arreglo de camins rurals, fa molt de temps que no es fa. Anem a apostar per anar arreglant-los. També el tema de la poda, no durant tot l'any, però la gent no sap què fer d'ella i apostem per tindre un terreny per tindre tota la poda i després que l'ajuntament s'encarregue d'ella. Agricultura ecològica anem a fomentar-la també. 

Pel que fa a festes i turisme vam començar a fer les nostres festes de maig d'interés turístic autonòmic, això s'ha quedat paralitzat i no s'ha fet res en esta legislatura. La nostra intenció és continuar i que puga declarar-se les festes de moros, i no només les festes de moros sinó altre tipus de festes com ara Sant Antoni que són úniques en el nostre municipi, i poder declarar-les d'interés turístic i són úniques en la Comunitat. Apostar per les empreses també per a que puguen implantar-se a nivell de turisme i fins i tot el turisme de creuer que està arribant a Alacant i que puga vindre a Biar i puguen passejar pel nostre poble. El senderisme és un punt fort dins de l'oferta turística a Biar.

I pel tema de Servicis Socials hi ha un moviment del poble donant suport a un centre per a majors. Nosaltres estem d'acord, vam estar donant suport i crec que és una de les solucins i continuarem treballant en esta plataforma per a que puga hi haver un centre de majors, o bé centre de dia, depenent de les necessitats que puguen cobrir-se. També col·laborarem amb el tema del taller de la memòria per a les persones majors, les depenents i les famílies, recolzant-la en tot moment perquè és una part important de la nostra població la gent major. Una altra reivindicació és centra en la joventut, no tenen lloc, que fan els nostres joves i xiquets? Apostem per tindre un tècnic que puga orientar-los i servir d'ajuda. No només que puga fer-los activitats sinó orientar-los en problemes, treballs que hagen de fer, activitats i oci, inclòs buscar-los un lloc on anar, un centre d'oci. 

En esports apostem per tot tipus d'esdeveniments esportiu. Intentarem recuperar la BTT, perquè ha sigut un punt molt important durant la nostra legislatura, venia d'abans però vam apostar per ells. Pensem que fa falta. Apostarem també per la Trail, que és un dels esdeveniments esportius que més afluència té i que més aporta al nostre poble. Qualsevol activitat, la setmana esportiva, que vinga de qualsevol associació que tenim al poble, des de carreres, la marxa, de bic, pàdel o tennis. També hi ha que continuar arreglant el Poliesportiu. Nosaltres vam arreglar vestuaris, pistes de pàdel i tennis, la zona d'aparcament i cal mantindre-ho. El que queda és arreglar la piscina, la zona de platja i restaurar les piscines perquè hi ha algunes fugues. Seria interessant poder fer un gimnàs per a musculació, com tenen altres localitats, o un circuit de barres que ens està demanant la gent jove perquè s'està posant de moda. Al final el nostre lema és "treballar amb les associacions i el poble", estem al servici d'ell, com sempre hem fet. El dia a dia, cara a cara i treballar i solucionar problemes dels ciutadans, és el que vam dur a terme durant les dues legislatures que vam estar governant, i ara exactament igual. La confiança que ens dóna el poble és el nostre treball.

Són moltes propostes, però si el Partit Popular recuperara l'alcaldia el proper dia 26 quina seria la primera mesura?

Una vegada vegèrem la situació que hi ha a l'Ajuntament, perquè des de l'oposició coneixem el que coneixem, però fins que no entres no saps el que hi ha. L'ajuntament es constitueix a meitat de juny, mentre venen vacances i tot. Lo primer, per no perdre cap subvenció que hi ha que justificar a octubre, seria veure quines subvencions s'han demanat  i estan concedides, i que hi ha que executar, perquè no es perden. Les subvencions de Generalitat i Diputació normalment a octubre han d'estar ja acabades, pagades i fetes,  per a poder-les justificar. Si entrem en juny hi ha poc espai de temps per poder-les executar. Seria el primer que hi hauria de fer pel bé del poble i de tots. 

Finalment, pots aprofitar aquest espai de Biar Digital per demanar el vot als Biaruts i Biarudes. 

A nosaltres ens avala el treball de vuit anys, tot el treball que hem fet. Sempre hem estat treballant pel poble, al costat del ciutadà. El dia a dia i el treball en contacte amb el ciutadà és el que hem dut a terme. Cobrir aquestes necessitats perquè estem per treballar pel poble. En la pròxima legislatura, amb el que tenim i el que ens puga aportar el ciutadà és amb el què anirem treballant. Per lo tant tornem a demanar el vot per l'equip que en aquesta legislatura portem al Partit Popular. Simplement és treballar pel poble, que per això estem, al servei de tots. Ens agradaria, i tant de bò, que confien en nosaltres una altra vegada i que puguen votar al PP.

Moltes gràcies i que hi haja sort.

Gràcies a vosaltres.

(Esta notícia que llegiu es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en esta pàgina).

Mitjà

Deixa un comentari

   yt    Instagram

Xarxes socials

BiarDigital "Una mañana, un oficial español, para hacer una gracia, patea el culo de Abd- el Krim y le hace caer escaleras abaj… https://t.co/nUPeMxyklL
14hreplyretweetfavorite
BiarDigital "Us demanem col.laboració i compromís amb aquest Club, referent esportiu del nostre poble i que, sense el vostre re… https://t.co/ibvOwKrFha
19hreplyretweetfavorite
BiarDigital Tot i això manté una incidència molt alta i es diagnostica un nou cas de #Covid19. @GVAsanitat https://t.co/U89l2O78fc
22hreplyretweetfavorite
BiarDigital A #Biar ja es pot inscriure’s per al mes d’agost. https://t.co/uYUSwQANcb

Enquesta

T'has enterat de...? - 4%
Ràdio Reconco - 54%
Xarrant pels colzes - 15%
Prenent la fresca - 5%
I tu, de qui eres? - 22%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: Febrer 17, 2021
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com