1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Magdalena Martínez: "Les grans inversions i les necessitats del poble no han estat cobertes, han anat treballant amb subvencions a projectes que ja estaven demanades pel Partit Popular"

Dins de les entrevistes que s'estan realitzant per diferents motius als portaveus dels diferents grups polítics que configuren la Corporació Municipal és el torn de donar veu al Partit Popular, concretament a la seua portaveu Magdalena Martínez Martínez amb qui analitzem diferents aspectes de la vida local com ara la moció dels populars per posar una taxa per la utilització de la piscina municipal, o alguns dels projectes d'envergadura de la legislatura com ara l'inici de les obres del parc fotovoltaic o la proposta de construir un Centre de Dia a Biar. Sense deixar de banda el lloc que ocupa en l'Agència Provincial d'Energia, les primàries del PP a nivell estatal o la resposta de Martínez a les preguntes dels lectors i lectores de Biar Digital.

Agrair la col·laboració de l'hotel 'Daniya Vila de Biar' en l'entrevista.

Com habitualment trobareu a continuació l'entrevista en vídeo i baix la seua corresponent transcripció.

POLÍTICA LOCAL

El Partit Popular va presentar una moció en l'últim plenari municipal per a posar entrada a la piscina municipal, moció que va tombar l'Equip de Govern i no sabem si s'està en negociacions o s'està avançant en este tema.

Nosaltres vam presentar la moció perquè en el plenari anterior, el del mes de juny, vam plantejar a l'equip de govern -concretament a la regidora d'Esports- una situació que s'estava donant només obrir la temporada de piscina en el que hi havien problemes amb determinats usuaris, havia hagut d'anar la policia i la Guàrdia Civil vàries voltes i hi havia queixes tant dels usuaris com dels treballadors o el personal que hi ha al bar del Poliesportiu, una sèrie de problemes grossos i que generaven un rebombori entre la gent del poble, podríem dir col·loquialment.

Aleshores vam comentar la situació [a l'equip de govern], se'ns va dir que intentarien fer alguna cosa. Posteriorment vaig parlar amb la regidora d'Esports, li vaig dir que la situació s'agreujava i fins i tot li vaig comentar un cas personal amb un dels meus fills, hi havien pares que s'estaven queixant i hi havia que fer alguna cosa. El problema que s'estava comentant era que l'accés als menors de 14 anys era gratuït, per tant la piscina es plenava amb moltíssima gent, les instal·lacions estan molt bé: els vestuaris estan nous, la zona de bany i de gespa és molt gran, hi ha una zona de pícnic per a poder dinar, i això atrau a moltíssimes persones de la contornada. Però el problema ve en que hi ha persones que no saben utilitzar les instal·lacions.

Vist que no van fer res [l'equip de govern], que continuava el problema durant tot el mes de juliol i no hi havia cap resposta, la solució que té l'oposició és presentar una moció al plenari de l'Ajuntament. La moció l'únic que feia era modificar la taxa d'accés a la piscina. Vam decidir posar una taxa d'un euro a partir de 6 a 14 anys per a les persones abonades, que són les persones empadronades a Biar, i hi ha una altre preu per al no abonat, que és un poc més car, com passa en la majoria de municipis de la contornada. Això evitaria que s'accedira un grup de gent molt nombrós, ja que han hi hagut també escrits -fins i tot posteriorment al ple- de queixes de persones que no han pogut ni accedir a la piscina perquè estava supermassificada i han hagut d'anar als municipis de la contornada. Vam posar la moció i vam plantejar una sèrie de modificacions dels abonaments que no s'havien modificat per portar.ho a ple.

En la comissió [abans del plenari] ja ens van comentar [l'equip de govern] que això havia de revisar-ho el Consell d'Esports i que ja veuríem. Quan va anar el ple la regidora [d'Esports] em va dir que hauria d'haver-ho parlat amb ella i que s'havia presentat sense dir-los res. Li vaig dir a la regidora d'Esports que ja que en plenari anterior havíem plantejat la situació. Ells insisteixen que és una qüestió puntual quan ara hi ha més queixes i fins i tot ha hi hagut una queixa per correu electrònic dirigida a tots els partits polítics, inclosos els de l'equip de govern, i no hi ha solucions, i cal fer alguna cosa. I en vista de que no feien res i de les queixes que hi havia l'oposició ha optat per posar esta moció. Ens van avisar que anaven a votar en contra, nosaltres vam defendre que si s'havia de convocar el Consell que la moció es deixara damunt la taula el punt, que es debatisca i decidisca per part del Consell i que torne al ple, a pesar de que vam dir que el Consell està composat pels diferents clubs esportius i que no té res a vore els clubs amb l'ús de la piscina, finalment se'ns va dir que "no" i van votar en contra.

Per tant la situació continua igual, ara ja la temporada de piscina s'ha acabat, sabíem que no anava a donar temps, però per al pròxim any ja està modificada eixa taxa que regula l'accés a la piscina. Continuem dient que les instal·lacions són per a tots. La persona que està vivint i pagant impostos a Biar és la que ha de tindre "un poc el benefici" i poder accedir a les instal·lacions en condicions. Com dic han hagut queixes i no es fa res per part de l'equip de govern, com dic. La nostra posició és la de presentar la moció, que és la que ens dóna la llei, però com dic no hi ha voluntat de solucionar-ho. Pot ser que dins d'uns mesos es presente una moció per modificar la taxa, però de moment esta ha sigut la resposta de l'equip de govern a l'oposició.

Un dels projectes estrela de la legislatura és la construcció d'un parc fotovoltaic a Biar, un projecte que ve de quan vas ser alcaldessa amb Biaruts per Biar (2007-2011). Ja s'ha fet un ingrés de més d'un milió tres-cents mil euros, i que les obres comencen, com ho valores?

Com bé dius és un projecte que ve de la legislatura de 2007 a 2011, és un projecte que tant el Partit Popular com Biaruts per Biar vam apostar per ell perquè suposava uns ingressos considerables al municipi i de llocs de treball, i no sols per al municipi perquè al final també repercuteix en tota la contornada. El problema és que és un expedient que es porta en diferents conselleries, molt farragós i amb molta documentació, també amb la mala sort que va canviar la legislació d'urbanisme i es va haver de tornar a fer. Com dic una sèrie de qüestions que ha fet que s'allargue en el temps, per part de l'Ajuntament també s'ha hagut de modificar perquè el tècnic municipal ho va considerar així, però sembla que ja estan totes les autoritzacions i supose que entre finals d'este any o principis de l'altre començarà. Com dic un projecte pel que vam apostar, un projecte de renovables, que afavorirà a Biar i la contornada.

Un altre tema important de la legislatura també és la reivindicació de la Plataforma de Pensionistes de crear un Centre de Dia a Biar. Des del Partit Popular en l'última entrevista que vas fer per a Biar Digital no estava clarificat el tema, tot i que en els últims plenaris des del Grup Municipal Popular s'ha preguntat a l'equip de govern si va avant esta proposta, també vos heu reunit amb la Plataforma de Pensionistes i a la millor ha canviat un poc la vostra postura.

No és que hagem canviat la postura, quan vam estar governant ja vam estar veient la possibilitat de fer un Centre de Dia o una residència -segons poguera fer-se- en el municipi, el problema no és la construcció en sí, sinó el manteniment d'eixe Centre de Dia, i consideràvem que havia d'apostar la Conselleria per mantindre'l perquè Biar com a tal, amb 3.700 no podia fer-se'n càrrec i necessitava l'ajuda de la Conselleria.

Hem preguntat varies voltes a l'equip de govern perquè sembla que en un primer moment van abanderar que anaven a fer un Centre de Dia, van posar una partida en els Pressupostos d'una certa quantitat per a comprar uns terrenys en la zona del Plàtano i que allí anava a fer-se el Centre de Dia. Vam preguntar si això era així, però sembla ser una qüestió que s'ha posat però les negociacions amb la família encara no estaven fetes. Pel que fa al lloc nosaltres trobem que no és el millor lloc per a fer el Centre de Dia en la zona del Plàtano per l'ombria que hi ha. Ho hem preguntat [en el plenari] perquè ens hem reunit amb la Plataforma i ens han explicat realment quines són les seues intencions que coincideixen amb la majoria del poble i amb la nostra postura també de que fa falta un Centre de Dia almenys a Biar, però no veiem cap solució per part de l'equip de govern. La Plataforma sí que ha presentat les firmes, es van reunir i li vam demanar al senyor alcalde que la pròxima volta que es reunisquen que és un punt important per al poble i que hauríem d'estar tots els membres de la Corporació Municipal, no sols l'equip de govern, l'oposició també. 

En l'últim plenari s'havia presentat per part de la Plataforma les firmes i un escrit demanant explicacions sobre l'última reunió que s'havien de reunir [l'equip de govern] amb el senyor rector. Vam preguntar què passava, ens van dir que al següent plenari ens respondran. Estem pendents, sabem que és època d'estiu on les coses es paralitzen, però esperem que ja que va vindre la senyora consellera de Benestar Social, la senyora Oltra i van tindre la possibilitat de parlar amb ella, que ara en setembre ens informen de quina és la situació i les gestions que van a fer a partir d'ara sobre este tema.

Com hem demanat a la resta de grups polítics, et demanem una valoració de la legislatura a huit mesos de les eleccions que estem.

Des del punt de vista del Partit Popular no ha sigut gens fructífera. Hem reiterat moltíssimes voltes que no és un equip de govern, continuen sent tres partits a pesar que vulga donar-se altra apariència, cada u amb les seues regidories i el seu treball. Realment les grans inversions i les necessitats del poble no han estat cobertes, han anat treballant amb subvencions a projectes que ja estaven demanades pel Partit Popular, com ara la restauració en la Torreta, obres que pròximament començaran com la millora del camí entre Biar i el Camp de Mirra, acabar l'avinguda d'Alacant... la majoria són projectes nostres. L'equip de govern no ha sabut gestionar, no seria la seua intenció, entenem, però no han sabut fer les coses com Déu mana: tenim moltes queixes de gent, no hi ha una situació al poble com hauria de ser, també hi ha queixes de neteja, de la piscina en estiu... s'han dedicat a cultura, que ens sembla correcte, però hi ha moltíssimes coses que fer.

A huit mesos que queden de legislatura queden moltes coses per fer. El senyor alcalde a principis d'agost també va començar a queixar-se de la Diputació que no entrava dins del Fons de Cooperació Autonòmic i Biar es quedaria sense els diners que havia d'aportar-li i ja li ho hem dit i li repetim: la Diputació dóna més diners, perquè concretament Biar donava una suma corresponents als Fons financerament sostenibles i per tant supera els 60.000 € que està posant la Generalitat més les subvencions que van donant en cultura, o per exemple la de la Torreta que són més de 200.000 euros que correspon a Obres i Servicis, també han aprovat el nou pla d'Obres i Servicis que ha de donar les obres de millora de la plaça del Convent i el carrer Sant Jerònim, així com les obres d'El Navarro d'asfaltat de carrers, les obres hidràuliques, les subvencions a cultura... si ens parem a pensar els 60.000 euros que diu l'alcalde que havia de donar Diputació, si sumem, són molt més que això. Per tant, ja que critica a la Diputació que no dóna, i fins i tot a principi de legislatura ell va votar en contra de la Diputació, crec que ara hauria de donar-li moltes gràcies perquè la majoria de subvencions que entren a este municipi i en general els municipis xicotets provenen de Diputació.

Crec que no ha sigut una legislatura gens afavoridora per a Biar, han hi hagut molts problemes també amb les associacions que han contribuït a que desapareguen actes molt importants i que econòmicament tenien molta repercussió al poble, i pense que en estos huit mesos que queden el poble es done compte del que hi ha, de la faena que han estat fent, i torne a repetir, pràcticament ha sigut res, acabar el que hi havia i dedicar-se a molt poques coses, i l'interés del poble o de les persones que viuen en Biar no s'ha tingut en compte. 

AGÈNCIA PROVINCIAL D'ENERGIA

No deixem la Diputació d'Alacant, des d'abril estàs presidint l'Agència Provincial d'Energia i ens agradaria saber quina és la seua funció de cara als pobles de la província d'Alacant.

L'Agència sorgeix en 2010, no és nova. Sorgeix per un projecte europeu que lidera la Diputació per l'estalvi energètic, l'Agència s'encarrega de gestionar les subvencions que Diputació concedeix als municipis que formen part del pacte d'alcaldes, per l'energia i pel clima. Biar ha tingut moltes subvencions pel canvi de lluminàries, de calefaccions, i sobretot enfocat als municipis menuts. L'Agència gestiona totes estes ajudes destinades a l'estalvi energètic, col·labora també fent xarrades als xiquets, a les associacions de majors o qualsevol associació dels municipis de la província. Col·labora també amb els tècnics de Diputació i els municipis pel que fa a l'estalvi energètic i col·labora en projectes europeus per a portar diners que pugen repercutir en la província, però està sobretot dirigida a l'estalvi energètic i medi ambient.

POLÍTICA ESTATAL

El Partit Popular ha celebrat eleccions primàries per primera volta. Vas estar de compromissària a Madrid, han aparegut algunes fotos amb l'actual secretari general Pablo Casado, entenem que el recolzaves i si és així què podia tindre per recolzar-lo i no fer-ho per Soraya Sáez de Santamaría?

Vaig estar en Madrid en el Congrés Extraordinari en el què va ser elegit Pablo Casado. Realment jo representava a Biar, i la votació que va eixir ací és la que es va traslladar al Congrés, la que va eixir va ser el suport a Pablo Casado i jo era afiliada també que podia votar i al parlar amb els afiliats els vaig dir que independentment del meu vot particular, qualsevol dels dos candidats que isquera seria el que jo votara en el Congrés, tot i que finalment Biar va apostar per Pablo Casado.

Crec que és un pas important, dins del que és el Partit Popular, és un canvi, i pense que la figura que representa Pablo Casado és el canvi de generació, una persona jove que suposa una renovació també del partit i no només d'edat, també d'idees. I la gent del partit -no només l'afiliada, sinó també la simpatitzant- crec que ha vist amb bons ulls este canvi i pensem que per al futur del nostre país és bo que estiga ahí com a cap del partit i esperem que puga ser el president del nostre país.

PREGUNTES DELS LECTORS I LECTORES

Una persona mostra el seu desafecte per la gestió de l'equip de govern, afirma que en 2011 i 2015 va donar el seu vot a una de les formacions que composen el govern municipal, tot i que en maig diu que votarà la llista del Partit Popular i pregunta si durant estos anys d'oposició heu pillat nota dels errors que s'hagueren pogut cometre durant les legislatures de govern popular.

He de dir-li a esta persona que els any que hem estat en l'oposició no ha sigut per perdre unes eleccions, ja que he de recordar i sempre insistesc molt en que el Partit Popular va guanyar les eleccions, però la unió dels tres partits ens va desbancar de l'alcaldia. En estos anys ens ha ajudat a fer una reflexió o donar-nos compte, de que quan hem estat governant hem tingut una línia de treball que millor o pitjor sempre hem intentat buscar el millor per al poble i el servici al ciutadà. En un dels discursos de la presa de possessió vaig dir "sóc l'alcaldessa de tots els ciutadans independentment del color polític al que hagen votat", i la porta del despatx d'alcaldia quan jo estava sempre estava oberta per a qualsevol i poder atendre, ja que considere que eixa és la funció d'un alcalde, estar a disposició dels seus ciutadans i continue pensant-ho. 

De fet des que estem en l'oposició han vingut moltíssimes persones a demanar ajuda per qualsevol problema que han tingut, fins i tot si hem hagut d'anar fora del municipi a buscar l'ajuda, ja que considere que estic en política per a això. Torne a dir que ens hem donat compte de quina ha sigut la nostra línia, i quina és la de l'equip de govern. També ens ha donat temps a vore quines són les equivocacions que estan cometent-se, que és el que denunciem en el ple, sobretot, i després a través dels mitjans de comunicació o en Facebook, perquè considerem que el poble deu saber què és el que està passant. Ja que fins a esta legislatura els plens es retransmetien i la gent els podia vore, ara els poden vore a través d'Internet, però no tot el món té Internet, per tant mirem de donar a conéixer les qüestions que no ens pareixen correctes.

El fet d'estar en l'oposició, et serveix per a recapacitar, com bé diu esta persona, coses que a la millor, no has fet i consideres que sí que hauries de fer -per a la pròxima legislatura si estem governant-, i fins i tot de donar-te compte de què fa l'equip de govern en este moment i què coses no faries o milloraries. Perquè no sempre s'ha de llevar el que l'anterior equip de govern ha fet, nosaltres per exemple moltes coses de les que ja estaven fent-se -a l'entrar el PP a governar- vam continuar fent-les perquè consideràvem que estaven ben fetes, si sempre s'han fet així i estan bé no tenen perquè canviar-se, a la millor cal modificar alguna cosa per a millorar, però no s'ha de modificar perquè ho haja fet un altre equip de govern totalment diferent al teu. Els anys que s'està en l'oposició et serveixen per a recapitular i preparar-te per a la pròxima legislatura en cas que tornem a governar.

I parlant de governar, i trobe que és una pregunta compartida per molta gent del poble, és que si encapçalaràs la llista del Partit Popular a les pròximes eleccions.

En principi sí que l'encapçalaré jo, perquè encara queda molt de temps, les llistes tenen un procés que s'aproven pels partits, i en este cas el nostre depén d'Alacant, a nivell provincial. No sé quan començarà la maquinària electoral -per dir-ho d'alguna manera-, i els partits comencem ja a treballar de cara a les pròximes eleccions però en principi tornaré a encapçalar la llista del PP. Intentarem fer un equip de govern, o una llista electoral que puga entrar a governar com fins ara, amb gent que tinga ganes de treballar, amb ganes de servir al ciutadà de Biar, que puguem haver-nos equivocat més o menys, és normal, som persones igual que qualsevol i podem equivocar-nos, però la nostra idea és treballar pel nostre poble i en això estem. Així que esperem en les pròximes eleccions el Partit Popular puga tornar altra volta a aconseguir l'alcaldia i poder treballar pel poble.

Esperem haver respost a les preguntes i demandes dels nostres lectores i lectores i moltes gràcies.

Gràcies a vosaltres i ja sabeu que quan vulgueu podeu comptar amb nosaltres.

(Esta notícia que llegiu es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en esta pàgina).

Mitjà

   yt    Instagram

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Xarxes socials

BiarDigital En la web trobareu l'exemplar de Biar Digital en paper del mes anterior. Recordeu que en les papereries-llibreries… https://t.co/wOPmKx520N
BiarDigital Esta vesprada concentració convocada per l'Associació Feminista Flama Violeta i divendres taller telemàtic amb la b… https://t.co/mRVf8dYjjw
BiarDigital "Radiografia d'un primer any universitari passat per gel i mascareta", per Pablo Alcaraz. La visió d'un jove estudi… https://t.co/U7xBu0BGnv
BiarDigital "Revuelto "Antón", per Antón Miralles. https://t.co/u8LmiL5IV9 https://t.co/mUT6LqHlDT

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Enquesta

Molt positiu - 15.4%
Positiu - 12.8%
Regular - 17.9%
Negatiu - 20.5%
Molt negatiu - 33.3%

Total votes: 39
The voting for this poll has ended on: Juliol 16, 2020
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com