Imprimir aquesta pàgina

L'aprovació del contracte d'aigua i la intervenció d'una veïna i un veí principals temes del Ple de juny

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar corresponent al mes passat que es va celebrar el passat 28 de juny, en primer lloc es va celebrar l'aprovació de les actes de les sessions anteriors i seguidament es va passar a la lectura dels decrets i anuncis de l’alcaldia per part de l'alcalde de Biar, Julio Sanjuán.

 

Aprovació del compte general de 2016

Per unanimitat s'aprova este tràmit de cara al Tribunal de Comptes i d'obligatori compliment. Per part del Grup Popular es van demanar explicacions per la pujada d'alguns gastos per part de l'Ajuntament, tot i que aprovant que l'endeutament per part de l'Ajuntament baixa i que enguany este gasto va contenint-se. Martínez per la seua part també va lamentar que "cada Regidoria té el seu gasto sense tindre en compte el gasto general". En la seua rèplica l'alcalde Julio Sanjuán va replicar que "el PP tenia la seua forma de gastar i governar i l'equip de govern té la seua" i que com havia dit la regidora popular s'està complint la regla del gasto i la regla d'estabilitat pressupostària. L'aprovació va eixir avant amb els vots dels grups que conformen l'equip de govern municipal i els vots en contra del Grup Popular.

 

Reconeixement extrajudicial de crèdit nº 617/17

S'aclareix per part del regidor de Cultura Joan Lluís Escoda sobre dos factures, per una part de l'actuació l'estiu passat del cantautor Pep Gimeno "Botifarra", que s'ha dividit en dos exercicis, una factura segons Escoda que s'havia demanat a l'empresa que rectificara perquè la quantitat no era correcta. I la segona factura es va explicar per part de l'edil que per la dimissió de Josep Xufré com a regidor d'Esports va deixar certes algunes coses tancades, i una vegada fora de l'Ajuntament ningú no sabia què era eixa factura i es va tornar. Per tant la factura es va presentar en l'exercici posterior.Un fet accidental i puntual, segons Escoda.

La rèplica va vindre per part de Magdalena Martínez com a portaveu de l'oposició, avisant que no és legal fraccionar les factures i particionar les factures i pagar-les en exercicis anuals diferents parlant de "mala gestió per part de l'Equip de Govern". Finalment es va aprovar el punt amb els vots a favor dels Grups Socialista, de Compromís i d'EU i els cinc vots en contra del Partit Popular.

 

Inici d'expedient de contractació i gestió de serveis públics mitjançant la concessió per al servei de proveïment d'aigües potables i aigüeral en el municipi de Biar nº 1397/17

Es pretén segons l'alcalde Julio Sanjuán que amb este contracte es pretén respondre a les necessitats del poble en esta matèria, d'acord també amb les alegacions del Partit Popular en la redacció dels Plecs per al concurs públic de les empreses interessades en realitzar esta operació -la construcció d'un nou pou- que tenen 45 dies per a presentar-se al concurs públic després de l'aprovació en el Ple. Una inversió que segons l'alcalde Julio Sanjuán es farà de tal forma que "al poble de Biar no li coste ni un euro". Val a dir que el contracte té una duració de vint anys, i que segons Sanjuán gràcies a este contracte hi haurà un cànon favorable a l'Ajuntament d'un 3%, ja que l'empresa s'ocuparà del manteniment del clabegueram del poble per part de la mateixa empresa.

Per part de Magdalena Martínez va fer un recorregut sobre esta contractació, un total de nou mesos, posant la seua queixa en la falta de transparècia de l'Equip de Govern, ja que segons la portaveu popular no se'ls havia convidat a cap reunió per informar-los sobre la contractació del servei. Avisant per part de Martínez que és un dels contractes més importants de l'Ajuntament, una "hipoteca llarga" segons la portaveu al tractar-se de vint anys la durada prorrogable a cinc anys més, no "veient que les coses estiguen clares i veient un perjudici per al nostre municipi". Martínez també va criticar que afectaria a les tarifes, amb un increment de l'1 %, pujant fins al final del contracte un 27 % quan fins ara sols havia pujat un 9%, també reduint l'atencio al públic i perjudicant al ciutadà, segons la portaveu popular. També mostrant la seua preocupació per la pujada de les tarifes pel manteniment del clabegueram. Lamentant que no s'hagen tingut en compte les alegacions del PP i que les coses continuen igual i dubtant sobre el canvi de signe de vot d'Esquerra Unida, que no va votar a favor en la comissió mesos passats.

La rèplica a les paraules de Martínez venen per part de l'alcalde Julio Sanjuán, dient que a l'entrar a l'Ajuntament es van trobar una situació complicada pel que fa al tema de l'aigua, referint-se a "l'herència rebuda" amb el problema de l'aigua. Optant per una empresa externa per a realitzar un estudi alternatiu al que s'havia realitzat per part de l'ingenyer municipal, donant valor per part del primer edil a l'informe de l'empresa externa. Pel tema del personal Sanjuán explica que segons els càlculs del consistori es pot estalviar uns 400.000 € durant 25 anys que s'ocupe l'ofician durant un 25 % de la jornada. Finalment pel tema de la tardança Sanjuán va explicar que al tractar-se d'un tripartit s'obri un termini de diàleg per arribar a un consens i mirant el benefici del poble.

En la segona rèplica per part de Martínez va afirmar que s'havien vist les discrepàncies que han hi hagut dins de l'Equip de Govern amb una dimissió d'un regidor per part d'EU, i també criticant que es posarà un nou pagament de 2'5 € al trimestre per al manteniment del clabegueram a banda de la pujada anual de l'1%, lamentant la falta d'explicacions del "contracte més gran que té este ajuntament", replicant l'alcalde que tenen tota la informació en Internet i les portes obertes per informar-se.

El punt finalment es va votar després de les intervencions d'Ana Campos pels populars, Joan Lluís Escoda per Compromís, Ángel Troncoso per Esquerra Unida, i Asun Gregori pel PSPV-PSOE, un punt que va eixir avant amb els vots dels tres grups que formen l'equip de govern, tot i el vot en contra del Grup Popular.

 

Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, per instal·lacions de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, indústries al carrer i per material de construcció

Segons María Cristina Hernández com a regidora de Comerç, Turisme i Desenvolupament Econòmic la taxa per dia i stand serà de deu euros al dia en lloc dels 54 euros que s'havia estimat que tenia de costos la instal·lació d'estos elements. 

La rèplica va vindre per part del Partit Popular en veu de la seua portaveu, afirmant que no li semblava correcte cobrar 10 € per dia i standa "al no ser la millor manera de fomentar que vinguen de fora a posar els stands", una actitud que creu que és contradictòria quan estan demanant-se subvencions, com també per la part de cobrar-ho a associacions sense ànim de lucre. 

Per la seua part Hernández va replicar que trenta euros en tres dies no era cap quantitat extraordinària per a que hi haguera una activitat econòmica, com un comerç que puga vendre o oferir els seus serveis en la Fireta d'Estiu o el Mercat de Nadal per exemple, també aclarint que no es cobraria a les associacions esta taxa. Finalment es va aprovar el punt tot i els vots en contra del Partit Popular, al votar a favor els grups que formen l'Equip de Govern. Finalment l'alcalde va asseberar que s'entregaria per escrit la ubicació.

 

Precs i preguntes per part de l'oposició

Finalment, el Ple Municipal es va tancar com és habitual amb els precs i preguntes, entre altres amb preguntes del Grup Popular en veu de la seua portaveu Magdalena Martínez sobre l'horari de la Biblioteca Municipal, rebent-se queixes al trobar-se molts dies tancada segons Martínez, d'altra banda es van demanar queixes sobre el cartell del concurs de curtmetratges per part de l'autoria, segons Escoda el cartell es va retirar perquè no es veia l'autoria, també demanant per part del PP que s'intente no solapar els actes durant l'estiu.També donant resposta per part de l'alcalde sobre la reparació d'alguns camins i la seua millora. Per part de Martínez també es va preguntar per la subvenció que s'ha de rebre per part de Conselleria per a la restauració de l'Arc de Jesús i el llenç de la muralla, sobre les juntes de govern, així com sobre algunes zones del poble que segons l'oposició necessiten de neteja i atenció. 

 

Intervenció de Josefina Molina Molina

La veïna havent demanat torn de paraula en el Ple va exposar la problemàtica que afecta a l'estudi fotogràfic del qual és propietària, quan a partir de l'1 d'agost s'instal·la la terrassa de la cafeteria-bar Marchi davant de la porta del seu establiment, una problemàtica que s'arrossega des de fa sis anys com va afirmar Molina, sent un fet que li havia provocat un greu perjudici econòmic -de moment 800 €- i de pèrdua de temps, així com de nombroses queixes per part de la seua clientela. Segons Julio Sanjuán es va córrer el pas de zebra que està al costat de l'establiment de fotografia per a que es pose la terrassa des del pas de zebra cap al seu aparador per a que s'instal·lara allí i no tapara la porta de l'establiment de Molina, també afirmant per part de l'alcalde que hi ha un informe policial que la ubicació més apropiada de la terrassa és posar-la des del pas de zebra cap a l'aparador de l'estudi de retrat.

La senyora Molina va asseberar que esta problemàtica li estava portant problemes de salut i va reclamar el dret a la seua clientela a entrar sense cap impediment ni una part d'un altre negoci al seu estudi de retrat, reclamant que la decisió es passara per escrit, i que en els anys que han de vindre no s'instal·le la terrassa de l'altre establiment davant la seua porta conculcant el seu dret.

Per la seua part Cristina Hernández va afirmar que s'havia treballat per donar una solució a este problema per part dels diferents equips de govern que han passat per l'Ajuntament i per donar suport al comerç local, lamentant també que Josefina s'haja vist afectada, tot i que va afirmar que no havia hi hagut cap intenció de ferir a ningú. 

Per la seua part, Magdalena Martínez el problema s'havia intentat solucionar, dient que es tractava d'un carrer molt transitat i amb molt de perill intentant donar solució i conjugant l'interés de les dues parts.Finalment l'alcalde Julio Sanjuán es va comprometre a entregar per escrit un document d'eixida del Registre Municipal on es confirmava que de canviar l'aparcament i aparcar els cotxes en la seua part del carrer la instal·lació de la terrassa del bar veí es faria des del pas de zebra pròxim a l'avinguda d'Alacant cap al seu aparador, deixant així la porta lliure.

 

Intervenció d'Eduard Garcia

Finalment, la intervenció de Garcia va vindre motivada per la negativa des d'alcaldia a cedir l'aula Infoville per a realitzar els cursos d'informàtica d'estiu on actualment hi ha matriculats vora 25 xiquets i xiquetes i que finalment van començar en unes instal·lacions alternatives el passat dilluns, 3 de juliol. Per la seua part l'alcalde Julio Sanjuán va lamentar els termes amb els que s'expressava Garcia en un article publicat en Biar Digital -on una vegada superada la polèmica i havent arribat a un acord entre les parts ha decidit retirar-se- i la premsa comarcal per la problemàtica en el carrer Sant Cristòfol i per la qual la senyora Molina va intervindre en el Plenari com es pot llegir un poc més amunt, motius pels quals el senyor Sanjuán al considerar que Garcia al·ludia a dos persones de la Corporació Municipal i que cedint l'aula es feia "un favor" decideix no cedir l'aula tot i l'acord que hi havia amb la Regidoria d'Educació. Per la seua banda Eduard Garcia va lamentar que es barrejara la problemàtica personal amb el desenvolupament de la seua professió al poble "no per ell sinó per la gent" i esperar que este tipus de conflictes en un futur es resolguen d'altra manera.

Per tancar la intervenció l'alcalde va afirmar que s'alegrava de que finalment els cursos es farien en unes instal·lacions alternatives i afirmant que en un futur calia resoldre els conflictes de forma més suau per les dos parts.

 

(Esta notícia que llegiu es publica gràcies al suport dels nostres anuncinats, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en esta pàgina.)

Articles relacionats (per etiqueta)