• Inici
  • Política
  • PP i Compromís modifiquen la moció del PSOE per commemorar el Dia d'homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura en el ple d'octubre

PP i Compromís modifiquen la moció del PSOE per commemorar el Dia d'homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura en el ple d'octubre

| Eduard Garcia Molina | Política
PP i Compromís modifiquen la moció del PSOE per commemorar el Dia d'homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura en el ple d'octubre

Instantània d'una sessió plenària anterior recollida per les càmeres de Canal 3 TV | Fotografia: Paco Rico Rico

El passat dijous 27 va tindre lloc la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de Biar corresponent al mes d'octubre, on es va aprovar l'acta de la sessió plenària anterior per donar lloc al segon punt en l'ordre del dia, realatiu al canvi en el Consell de Participació Ciutadana (CPC):

Canvi de representant en el CPC

S'aprova el canvi per part de la comparsa de Blavets dels representants en el Consell de Participació Ciutadana, s'incorporen Jorge Ribera Francés i José Payá Beltrán com a titular i suplent respectivament.

Proposta d'aprovació de Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

Es tracta d'una bonificació del 50% per la instal·lació d'equips d'autoconsum energètic, si bé és cert que després d'uns anys s'han trobat alguns punts que s'ha de millorar. 

Per la seua part, Asun Gregori, en veu del Grup Municipal Socialista va avançar el vot favorable del punt, tot recordant que cal recordar que els veïns i veïnes del centre històric de Biar encara no poden realitzar instal·lacions d'equips d'autoconsum -primordialment amb plaques solars-. Tot i això l'alcaldessa va comentar que gràcies a una subvenció de la Diputació s'està estudiant a través d'una empresa privada la possibilitat de crear una comunitat energètica a Biar. La moció es va aprovar per unanimitat.

Proposta d'aprovació Modificació del reglament del servei de teleassistència domiciliària a persones dependents

Es tracta d'un puntualització pel que fa a la prestació d'este servici que poden rebre les persones que no superen el 220% de l'IPREM -l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples-, instroduint una "matització en favor del contribuient", segons José Luís Valdés, que s'aplicarà descontant els deutes que tinga el contribuient, un fet que s'haurà d'acreditar per part de la persona que vulga sol·licitar el servici. Els grups de l'oposició van ratificar la proposta ja que "es tracta d'una mesura en favor de les persones vulnerables", eixint el punt aprovat per majora absoluta també.

NOTA: L'Indicador  Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) és un índex emprat a l'Estat espanyol com a referència per a la concessió d'ajudes, subvencions o el subsidi de desocupació. Va nàixer en 2004 per a substituir al Salari Mínim Interprofessional com a referència per a aquestes ajudes.

En el cinquè punt de l'ordre del dia s'aprova per unanimitat incloure els tres punts següents que es presenten per urgència.

Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit

Segons s'explica per part del regidor d'Hisenda, José Luís Valdés, es tracta de l'increment de tres partides pressupostàries, en primer lloc per l'augment en la percepció salarial dels funcionaris i funcionàries de l'Ajuntament de Biar -dictat pel Govern central-, també pel Grup d'Acció Rural que tenien les liquidacions de 2020 i 2021 pendents perquè no s'havia rebut, precisament els pitjors anys de la pandèmia, i cal augmentar en 7.300 € la partida. També hi ha altres despeses de la Regidoria de Joventut i altres, en total puja a 62.300 €, diners que eixiran del romanent de tresoreria per a despeses generals (37.300 €) i 25.000 € del fons de contingència que s'ha creat per a este tipus. d'imprevistos.

Per la seua banda, Asun Gregori, va avançar el vot en contra del seu partit, preguntant pels motius de que no es faça cap activitat per a la gent adolescent per la festa de Halloween, entre altres, tot i que per al públic infantil i juvenil sí que es facen algunes activitats, preguntant-se pels diners que s'invertixen en la partida de joventut. Gregori també va recordar les crítiques que el Partit Popular feia quan es trobava en l'oposició pel que fa a gastar els diners del romanent de tresoreria. Finalment el punt ix avant amb els vots a favor del PP i Compromís i en contra del Partit Socialista, set a favor i tres en contra, per l'absència del portaveu del Grup de Compromís, Joan Lluís Escoda.

Proposta d'aprovació d'expedient de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris

Segons l'edil d'Hisenda, es tracta de crear tres noves partides pressupostàries: dues per a poder inventariar nous elements i actius dins de l'inventari de l'Ajuntament, concretament un nou sistema de lluminàries per a l'escola infantil per 1.959 € i unes bombes per al sistema de calderes per al poliesportiu municipal per 3.826 €, adicionalment la tercera partida és per arreglar un camí, pararel al de Benlliure anomenat Camí dels Plans de l'Algar, pel seu deterior per les pluges per 47.000 €, al càrrec del remanent de tresoreria. Finalment, la proposta s'aprova pels sis grups del Partit Popular i el vot de Compromís, mentre que el Grup Socialista va mostrar la seua disconformitat votant en contra les tres regidores.

Designació del pregoner per a les Festes de 2023

Per la seua banda, José Luís Valdés, com a portaveu del Grup Popular va posar en valor la figura d'Alfonso Camañes, designat com a pregoner de Festes 2023, per la seua part docent, com a director del CEIP Mare de Déu de Gràcia, per la seua implicació en la comparsa de Moros Nous, o bé per ser cofundador de Canal 3 TV de Biar. Valdés va desitjar que les festes tornen a ser normals, com sempre han sigut, en atenció a la irrupció de la Covid 19.

Per la seua banda la portaveu socialista, Asun Gregori, va posar atenció en felicitar a Camañes, afirmant que "era el seu any, ja que fa ben poc ja havia sigut Premi Nou d'Octubre" i ara és pregoner per a les Festes de 2023. Finalment, Mª Teresa Román, des del Grup de Compromís, es va sumar a les felicitacions, recordant el gran patrimoni audiovisual que ens deixa Canal 3.

Moció del Grup Socialista amb motiu del 31 d'octubre com a Dia d'homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura

Segons la moció que presentarà el Partit Socialista, i posat que l'Ajuntament de Biar comparteix els principis de Dret internacional humanitari de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició que han de presidir les polítiques públiques, cal buscar en la commemoració d'este dia assenyalat el record i preservació de la memòria col·lectiva dels desastres que van seguir al colp d'estat feixista del 18 de Juliol de 1936.

Així mateix, s'insta a que l'Ajuntament de Biar s'adherisca a la commemoració anual del 31 d'Octubre, Dia de record i homenatge a totes les víctimes del colp militar, la Guerra Civil i la Dictadura. Com també a disposar anualment des d'este 2022 tots aquells actes, activitats o accions de difusió que s'estime oportú a nivell local per commemorar este dia pels motius exposats.

Per part del Partit Popular, José Luís Valdés va posar una esmena a la moció, tot demanant que els actes commemoratius que es proposa fer en el punt segon de la moció no s'haja de fer una adhesió expressa a una llei que acaba d'aprovar-se per part de les Corts Generals. Valdés va recordar que des de 2007 ja hi ha una Llei de Memòria Històrica, i que ell pensa que ja és suficient, Valdés va mostrar respecte pel període de la Transició, tot afirmant que per una part del Govern espanyol es vol sembrar sospites "en una etapa que va ser tan fonamental". Finalment i després d'un nou torn de debat, s'aprova el text esmenat amb els vots a favor del Partit Popular i Compromís, mentre que el Partit Socialista va emetre el seu vot en contra.

Informes i decrets d'alcaldia

Per part de la primera edil es va posar de manifest les actuacions a la Casa de Cultura, així mateix es va parlar sobre les ajudes de la Diputació d'Alacant per a minimitzar els efectes de la Covid 19 en el comerç local de les quals s'han aprovat 48. També es va informar de l'impuls d'una jornada sobre màrqueting digital i pàgina web impulsada per Labora en col·laboració amb l'Ajuntament, el pròxim 22 de novembre. Pel que fa a esports es va informar de l'organització de la competició d'orientació a nivell autonòmic de col·legis, que es va celebrar a Biar. També que en els tallers de Halloween participaran 150 xiquets i xiquetes, i que participaran 100 persones participaran en una nova edició de "Biar de llegenda". Pel que fa a l'arbre del Plàtan a nivell estatal és finalista -de fet és l'únic arbre valencià finalista-, juntament amb huit arbres més de tota Espanya, seguidament hi ha una votació per la qual es farà campanya i que l'arbre del Plàtano puga guanyar el concurs, seguidament seria competidor com a millor arbre europeu. Es va recordar la celebració del Miga Any fester, amb tot un seguit d'actes que enguany no tindran limitacions per la Covid 19, entre altres qüestions.

Precs i preguntes de setembre

Grup Socialista

Pel que fa al manteniment del poliesportiu municipal, segons l'edil d'Esports es refereix a que al ser faenes poc significants per part de les empreses que tenen contractes majors, mostren una despreocupació, tot i haver sigut avisades i que passe el temps i no se solucione. Pel que fa a les bombes d'aigua que no estan connectades a la xarxa -les bombes antiincendis- es va sol·licitar a l'empresa concessionària que se solucione, i segons la primera edil s'han canviat les claus i s'ha fet així. Pel que fa a la realització de les activitats esportives, segons Ana Campos s'ha contractat dues empreses del poble per a la seua realització.

Grup de Compromís

Sobre els motius pels quals no es va fer la biga ensabonada per la Festa del Loreto i l'arribada de la Mahoma a Biar, segons Pepe Soler es comenta que no hi havia temps, ja que a les 17 h. feia molta calor i així hi hauria més temps per rebre  a la Mahoma. Sobre la creació d'un entorn informatiu sobre la Mahoma en el museu etnogràfic s'afirma per part del regidor de Festes, Pepe Soler, que de moment no està previst fer-ho, tot i això es té ja la presència de l'efígie de la Mahoma, i que per això es comença. Entre altres qüestions.

Precs i preguntes d'octubre

Grup Socialista

En veu d'Asun Gregori, portaveu del Grup, es va preguntar per les obres dels carrers del poble que anaven a fer-se nous, al no començar les obres i es vol saber si hi ha algun problema per tal que comencen. També es vol saber què se sap del projecte que elabora la Diputació per al Centre de Dia. Sobre les activitats de Joventut amb un total de 34.000 € i no s'ha programat cap activitat per a joves des de 1r d'ESO fins al Batxillerat per a la festa de Halloween, Gregori pregunta pels motius de no programar cap activitat, així mateix preguntant per què no es fan activitats d'oci per a la gent jove, en general. Gregori va preguntar per alguns desperfectes també en alguns punts del mobiliari urbà, així mateix com al poliesportiu municipal. Gregori va preguntar per la campanya de la Diputació d'Alacant per fomentar el consum local, així mateix, va preguntar pels motius de no secundar la convocatòria de la FVMP d'un minut de silenci per l'assassinat d'una dona a Alcoi, un nou assassinat masclista.

Grup de Compromís

Per part de Compromís, només es va formular una pregunta per part de Mª Teresa Román, concretament per si es tenia pensat realitzar algun nou accés a la part nova del cementeri municipal, segons Román "han arribat moltes queixes de persones majors" a les quals els costa molt arribar a eixa part del cementeri, especialment les persones amb mobilitat reduïda. A este fet, Pepe Soler va respondre que es tindria en compte, especialment per a Tots Sants de poder obrir aquella porta -accés de camions-.

L'article té 230 lectures

(Aquesta informació es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).