• Home
  • Opinió
  • "Altres coses que podem fer a Biar", per Just Román Soriano

"Altres coses que podem fer a Biar", per Just Román Soriano

By Just Román Soriano

Els filòsofs i els comentaristes periodístics ens diuen que després de la pandèmia del coronavirus, la Humanitat canviarà, així va ocurrir quan les grans pandèmies com la Pesta Negra en la Mitjana Edat. És probable que la pesta propiciara la caiguda de l'Edat Mitjana i vinguera l'Humanisme (més pensar en l'home).

 |  Opinió

Els filòsofs i els comentaristes periodístics ens diuen que després de la pandèmia del coronavirus, la Humanitat canviarà, així va ocurrir quan les grans pandèmies com la Pesta Negra en la Mitjana Edat. És probable que la pesta propiciara la caiguda de l'Edat Mitjana i vinguera l'Humanisme (més pensar en l'home).

En hi ha una frase que tal vegada condense l'essència d'un canvi a ocurrir:

TU SÓC JO

Efectivament, protegint-te i salvant-te a tu, em salve i protegisc jo.

Dit l'anterior i acceptant-ho, PODEM, ENTRE ALTRES COSES:

Agermanar més encara a este poble que va ser capaç un dia, de dir no a un camp de golf i edificar una estàtua dedicada a "DIEGUITO", fets que indiquen la natura d'este poble, vanguardista.

Crearia un apartament en l'ajuntament que mantinguera una relació permanent amb els "BIARUTS PEL MÓN";  alguna cosa farien per Biar.

Fomentar la unanimitat en la Corporació Municipal.

Fomentar la creació d'una cooperativa d'explotació agrícola. Estudiar a fons la possible rendibilitat de l'agricultura plantant o sembrant alguns productes, és difícil pensar que no és rentable res agrícolament a Biar.

Vendre les propietats municipals "mortes", fer diners i invertir-los en obres, cultura, etc...

Fer concurs d'idees per a fer productius per exemple l'antic camp de futbol, el pou de la neu, l'alberg de la Mare de Déu, etc...

Portar al poble aigües residuals per a reg de jardins, parcs, etc...

Afavorir als que habiten el casc històric, en tots els sentits, abaratint imposts, ajudant-los a traure la brossa des de la porta de les cases, millorant accessos.

Crear un obra teatral històrica com la tenen en la Canyada i el Camp de Mirra. En el Llibre dels Fets, de Jaume I, en hi ha matèria en el capítol dedicat a la conquesta de Biar per a fer una obra teatral, fins i tot en part peripatètica.

Traure més partit al castell. No es podria fer en ell l'ambaixada? No podríem dotar-lo d'alguna arma de guerra?

Un pont que creuara la rambla d'Els Molins des d'El Plàtano facilitaria un passeig als Sants de la Pedra, pla i assolellat, lloc orientat al sud i on podem gojar de les vistes de Biar, La Umbría, el castell part tramuntana; podria ser una construcció peatonal molt senzilla. En hi ha una antiga senda que podria  recuperar-se per accedir a l'Ermita dels Sants de la Pedra, on tenim un paratge bellíssim a penes visitat, perquè resulta llunyà. Com a curiositat trac a col·lació el programa de la UCD, que en les eleccions municipals de 1983 prometia fer un pont, que des del Plàtano creuara la rambla per a conduir-nos fàcilment a "Els Viveros" situats a l'altra part de les aigües.

Just Román, 25-7-2020

Filosòf de secà


Just Román Soriano