Imprimir aquesta pàgina

Hui es presenta a Biar el llibre "Teoria lul·liana de la comunicació" de Josep-Lluís Navarro Lluch

Amb motiu de l'Any 2016 commemoració dels Centenaris de Ramon Llull, Miguel de Cervantes i William Shakespeare des de la Seu Universitària de Biar i la Regidoria de Cultura estem organitzant diferents actes. Concretament, demà a les 20'15 a la Sala Multifuncional de la Casa de Cultura, presentarem “Teoria lul·liana de la comunicació”.

Parlarem de les idees i el model de comunicació que Ramon Llull va esbossar, fa huit segles, en el seu Llibre del sisé sentit. En paral·lel, es farà una crítica dels actuals models llenguatgistes i reduccionistes, que degraden i rebaixen la comunicació humana i la dignitat de les llengües.

L’alternativa lul·liana pot ser la base d’una reconstrucció dels estudis sobre el llenguatge que integre les nostres disciplines entre elles i amb totes les altres, superant les estèrils metàfores del canal, del tub, del telèfon i de l’ordinador. La “teoria lul·liana de la comunicació” permet articular de forma integradora llengua, persona i societat, possibilitant així que gramàtica, psicologia i sociologia puguen retrobar-se en un nou paradigma, que caldrà començar a bastir rescatant, precisament, el paradigma perdut, el de la jerarquia i la complexitat, que els antics coneixien i aplicaven. En el taller els assistents podran intervindre activament, encara que, donada la complexitat del problema, haurem de conformar-nos d’esbossar o apuntar breument algunes de les característiques d’aquest model.

Per això (i també com a crítica de l’ús sovint compensatori i sobrer de les “noves tecnologies”), no s’hi usarà cap mitjà audiovisual ni informàtic, sinó que ens limitarem a manipular una cartolina desplegable on estarà dibuixat l’esquema lul·lià de la comunicació. Serà també una forma d’homenatjar el saber artesanal i funcional de Ramon Llull, pioner de tantes coses. No podeu faltar!! 

 

Redacció: Regidoria de Cultura

Articles relacionats (per etiqueta)