• Home
  • Cultura
  • El Centre d'Estudis Locals del Vinalopó presentarà el número 16 de la seua revista a Biar (rectificada)

El Centre d'Estudis Locals del Vinalopó presentarà el número 16 de la seua revista a Biar (rectificada)

By Eduard Garcia Molina

El proper divendres 14 de març, a les 20 h., es durà a terme a la sala multifuncional de la Casa de Cultura de Biar, la presentació de la Revista del Vinalopó nº 16, del Centre d'Estudis Locals del Vinalopó (CEL), a càrrec de José Ferrándiz Lozano. En aquesta ocasió, el dossier de la mateixa està dedicat a la commemoració del Centenari de les Normes Ortogràfiques de la llengua catalana.

 

El Centre d'Estudis Locals del Vinalopó

El Centre d’Estudis Locals del Vinalopó és una associació cultural que promou, dinamitza i divulga el coneixement de les comarques del Vinalopó a través de publicacions i actes públics. I defensa el patrimoni natural, cultural i històric de les nostres terres.

 |  Cultura

El proper divendres 14 de març, a les 20 h., es durà a terme a la sala multifuncional de la Casa de Cultura de Biar, la presentació de la Revista del Vinalopó nº 16, del Centre d'Estudis Locals del Vinalopó (CEL), a càrrec de José Ferrándiz Lozano. En aquesta ocasió, el dossier de la mateixa està dedicat a la commemoració del Centenari de les Normes Ortogràfiques de la llengua catalana.

 

El Centre d'Estudis Locals del Vinalopó

El Centre d’Estudis Locals del Vinalopó és una associació cultural que promou, dinamitza i divulga el coneixement de les comarques del Vinalopó a través de publicacions i actes públics. I defensa el patrimoni natural, cultural i històric de les nostres terres.

Per a aconseguir aquests objectius promou i col·labora en tota una sèrie d’activitats culturals i socials, fomenta el contacte entre els interessats en les diferents matèries i tracta de sensibilitzar la ciutadania i els poders públics respecte als objectius culturals i socials del nostre àmbit.

El CEL té la seua seu a Plaça Paco López Pina, 4. (Biblioteca Enrique Amat) de Petrer (Valls del Vinalopó).

 

100 anys de les Normes de l'IEC

El mes de gener de 1913, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) promulgava les Normes ortogràfiques que, amb lleugeres adaptacions, han estat assumides en el conjunt dels territoris de llengua catalana i constitueixen un dels signes més visibles de la unitat lingüística i cultural de la nostra comunitat.

Encara que sovint no en som ben conscients, la consecució d’aquell acord normatiu, que va obrir les portes als que successivament es produirien en el camp de la gramàtica (1918) i del diccionari (1932) és de la màxima transcendència històrica. Així ho expressaven tant el mateix opuscle de la primera edició de les Normes ortogràfiques, datat el 24 de gener, com l’article que publicaria Enric Prat de la Riba una setmana després, el 31 de gener, a La Veu de Catalunya, amb el títol «Per la llengua catalana».

Ara que ens trobem en l’any del centenari d’aquelles primeres normes constatem que no sols ens cal reconèixer la lucidesa, l’esforç d’entesa i la perseverança en els moments més difícils, tant de Pompeu Fabra —el principal artífex de la codificació normativa moderna del català— com de tot el món cultural i polític favorable a la plena recuperació del català: en el context actual ens cal més que el simple reconeixement. És indispensable renovar i reafirmar com mai, entremig dels atacs que ara pateixen la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra realitat nacional, el compromís amb la recuperació de la plena igualtat entre les llengües, les cultures i les nacionalitats d’Europa i del món sencer.

Podem arribar al final del camí que entreveien ara fa cent anys els promotors i els redactors de les Normes ortogràfiques. I si mantenim la seva actitud, hi arribarem. Serà el millor homenatge que els podem fer, a ells i a aquelles primeres normes.

El centenari de les Normes ortogràfiques coincideix amb el del naixement de Marià Villangómez, que fou membre corresponent de la Secció Filològica. Al costat de la seva obra literària, Villangómez va contribuir decisivament a l’adequació a les illes Pitiüses del model de llengua que Francesc de B. Moll havia proposat per a les Balears en general. Per aquest motiu, els actes i documents de l’Any Villangómez figuren també en aquest espai.

Isidor Marí

President de la Secció Filològica

[tret de la pàgina del centenari]

 


Eduard Garcia Molina