La desocupació baixa en nou persones durant el mes de desembre a Biar

El passat mes de desembre ens deixa la situació de desocupació -en la que actualment es troben 224 veïns i veïnes- amb una baixada de 3'86 punts, un total de dotze persones han deixat les llistes de l'atur, mentre que tres han perdut el seu lloc de treball, per tant el balanç se situa en nou persones menys en l'atur a la localitat.

Repunta la desocupació en prop de dos punts a Biar durant el mes de febrer

El passat mes de febrer ens deixa la situació de desocupació -en la que actualment es troben 221 veïns i veïnes- amb una pujada de l'1'84%, 12 persones han pedut el seu lloc de treball, mentre que 8 han causat alta, per tant el balanç és de quatre persones més en situació de desocupació.

Oferta d'ocupació a Biar per a personal de manteniment

Recentment s'ha publicat una oferta d'ocupació per part de la Masia Fontalbres de Biar, el complex busca personal de manteniment amb un perfil polivalent i amb "moltes ganes de treballar i experiència en manteniment".

Oferta d'ocupació a Biar per a personal de manteniment

Recentment s'ha publicat una oferta d'ocupació per part de la Masia Fontalbres de Biar, el complex busca personal de manteniment amb un perfil polivalent i amb "moltes ganes de treballar i experiència en manteniment".

Baixa la desocupació en un 4% a Biar durant el mes de març

El passat mes de març ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 212 veïns i veïnes- amb una baixada de 4'07%, 12 persones s'han reincorporat al mercat de treball, mentre que tres han perdut el seu lloc de treball, deixant el balanç en nou persones menys en situació de desocupació a Biar.

Baixa la desocupació en prop d'un 5% a Biar durant el mes d'abril

El passat mes d'abril ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 202 veïns i veïnes- amb una baixada de 4'72%, 12 persones s'han reincorporat al mercat de treball, mentre que dues han perdut el seu lloc de treball, deixant el balanç en deu persones menys en situació de desocupació a Biar.

La desocupació puja un punt a Biar durant el mes de maig

El passat mes de maig ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 204 veïns i veïnes- amb una pujada de 0'99%, 2 persones s'han donat d'alta en els servicis de búsqueda d'ocupació durant el mes passat.

La desocupació baixa en prop de 4 punts a Biar durant el mes de juny

El passat mes de juny ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 196 veïns i veïnes- amb una baixada de 3'92%, onze persones han trobat treball, mentre que tres s'han inscrit en els servicis públics de búsqueda d'ocupació, deixant en huit persones menys la situació de desocupació actual a Biar.