• Inici
  • Meritxell Alemañ i Gregori

Meritxell Alemañ i Gregori: "La gent després d'aquests quatre anys s’han adonat del que els esperava i no volien quatre anys més de l'era Trump"

A finals del mes d'agost, arribava als Estats Units la jove biaruda Meritxell Alemañ i Gregori, concretament a Kansas, al centre del país nord-americà. Meritxell arribava per cursar allà segon de batxillerat dins del programa iEduex, una iniciativa per a joves de l'Estat espanyol que volen realitzar un curs dels seus estudis en un país estranger. Un dret que es guanyen després de realitzar tota una sèrie de proves de nivell en l'idioma del país d'acollida i altres.